Sứ mệnh

Đem đến cho người tiêu dùng thông thái trong và ngoài nước những sản phẩm mang tính đặc trưng,chất lượng và đậm đà bản sắc của mỗi miền quê trên đất nước Việt Nam

Tầm nhìn

Trở thành nơi cung cấp uy tín những sản vật đặc trưng từng vùng miền hàng đầu tại Việt Nam và thực hiện vai trò cầu nối giao thoa văn hoá giữa các địa phương trên cả nước.

Những khách hàng của chúng tôi

Giới thiệu 1

Toi đã sử dụng sản phẩm Nhàu của Cty. Chất lượng sản phẩm rất tốt, và đặc biệt là giá cả rất cạnh tranh và phù hợp.

민준 / Facebook
Giới thiệu 2

Tôi bị viêm khớp dạng thấp, một căn bệnh phổ biến ở đất nước tôi. Nhưng sau khi sử dụng sản phẩm nước cốt nhàu, thấy bệnh tình thuyên giảm.

동현 / Facebook